Ursynalia 2018 | Regulamin strefy grillowania
18355
page,page-id-18355,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Regulamin strefy grillowania

Regulamin Strefy Grillowania

 1. Miejsce do grillowania jest ogólnie dostępne i służy ogółowi uczestników Ursynaliów 2018.
 2. Strefa grillowania będzie udostępniona uczestnikom w godzinach od 15 do 19 w dniu 9 czerwca 2018 r.
 3. Uczestnicy strefy gastronomicznej nie mogą wnosić na teren własnych napojów i alkoholu.
 4. Osoby korzystające z miejsca do grillowania zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności przy rozpalaniu, utrzymywaniu oraz przy ugaszaniu ognia.
 5. Do rozpalania grilla należy stosować wyłącznie węgiel drzewny.
 6. Zakazuje się używania do rozpalania grilla: odpadów drewnianych, gałęzi, gazet, materiałów łatwopalnych (nafta, benzyna) itp.
 7. Śmieci, odpadki i pozostałości węgla drzewnego należy składać w pojemnikach do tego przeznaczonych.
 8. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu lub porządek publiczny mogą być usunięte z terenu przez służby organizatora.
 9. Osoba korzystająca z grilla musi posiadać:

  a. własny przenośny grill

  b. węgiel drzewny lub brykiet;

  c. niezbędny sprzęt do przygotowywania potraw z grilla, szczególnie narzędzia służące ochronie przed poparzeniem.

  d. dopuszcza się posiadanie sprzętu do przygotowania i podawania potraw z grilla wykonanych z papieru lub ogniotrwałego tworzywa sztucznego z wyłączeniem niebezpiecznych przedmiotów w tym w szczególności metalowych lub ceramicznych noży, sztućców, naczyń.

 1. Zakazane jest używanie grillów na gaz, energię elektryczną lub inne źródło energii.

 2. W trakcie korzystania z grilla lub paleniska nie wolno pozostawiać ich bez nadzoru osoby pełnoletniej.

 3. Po zakończeniu korzystania z grilla osoby korzystające zobowiązane są do skutecznego ugaszenia grilla, pozostawienia miejsca w czystości oraz usunięcia grilla z terenu strefy gastronomicznej.

 4. Na teren strefy gastronomicznej można wnosić własne produkty spożywcze, z których zostaną przygotowane dania z grilla, w szczególności w postaci wyrobów wędliniarskich, mięsnych, warzyw i pieczywa oraz dodatków jak ketchup, musztarda, przyprawy będące w bezpiecznych opakowaniach.